Carnatic Music – Manavyala Kimjarathate

NameManavyala Kimcharathate RagamNalinakanti Aarohanam S G3 R2 M1 P N3 S AvarohanamS N3 P M1 G3 R2 S Taalam Deshadi ComposerThaygarajar LanguageTelugu pallavi manavyAḷakinca rAdaṭE marmamella telpedanE manasA anupallavi ghanuḍaina rAma candruni karuṇAntaraṅgamu telisina nA (manavi) caraNam 1 karma kAṇḍa matAkṛṣṭulai bhava gahana cArulai gAsi jendaga kani mAnavAvatAruḍai kanipiñcinAḍE naḍata tyAgarAju (manavi) https://youtu.be/zkvNnRjIhPE

Carnatic Music – Rangapura Vihaara

NameRangapura Vihaara Ragam Brindaavana Saaranga Aarohanam S R2 M1 P N3 S AvarohanamS N2 P M1 R2 G2 R2 S Taalam Roopakam ComposerMuthuswamy Deekshithar LanguageSanskrit pallavi raHNgapura vihAra jaya kOdaNDarAmAvatAra raghuvIra shrI anupallavi aHNgaja janaka dEva bRndAvana sAraHNgEndra varada ramAntaraHNga shyAmalAHNga vihaHNga turaHNga sadayApAHNga satsaHNga caraNam 1 vizhikaTkamu-dUTTum ezhil tirumEni tazhuvakkaram tuDikkum bAla tiruvuruvam paHNkajAptakula … Continue reading Carnatic Music – Rangapura Vihaara